Valsts standarti un programmu paraugi

Termini un citi jēdzieni pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos

Pamatizglītība

Ķīmija 8.-9. klasei. Mācību priekšmeta programmas paraugs (spēkā no 01.09.2020.)

 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (MK noteikumi Nr 747. Rīgā 2018. gada 27. novembrī).

LR MK Noteikumi Nr. 1027 (spēkā no 23. 12. 2006.)
Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem

34. pielikums Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem
Nr. 1027
Ķīmija. Mācību priekšmeta standarts 8. – 9. klasei

Mācību priekšmeta programmas paraugs

Apspriešanai. Programmas parauga projekts 8.-9.klasei

Vispārējā vidējā izglītība

 Ķīmija II. Metodiskie ieteikumi mācību priekšmeta padzīļinātā kursa īstenošanai

 Padziļinātā kursa programmas paraugs visparējai vidējai izglītībai 

 Pamatkursa programmas paraugs vispārējāi vidējai izglītībai (labots; spēkā no 01.09.2020.)

Pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai (VISC 2020. gada publikācija)

 Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (MK noteikumi Nr. 416. Rīgā, 2019. gada 3. septembrī). 

LR MK Noteikumi Nr. 715 (spēkā no 02. 09. 2008.)
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem

59. pielikums Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra noteikumiem
Nr. 715
Ķīmija. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts (zaudēja spēku)

11. pielikums Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra noteikumiem
Nr. 715
Ķīmija. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts

Mācību priekšmeta programmas paraugs

Obligātā mācību satura apguves prasību indikatori

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Valsts standarti un programmu paraugi