Valsts pārbaudījumu veikšana elektroniski ļaušot samazināt izmaksas

Kopš 1. septembra Ministru kabineta noteikumi paredz iespēju centralizētos eksāmenus vai to daļas kārtot elektroniski.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pilnveidojumu izstrādes ietvaros veikta funkcionalitātes modernizācija un papildināšana, lai elektroniski varētu kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, diagnosticējošos darbus, centralizētos eksāmenus un profesionālās kvalifikācijas eksāmenus.

Katru gadu tiek nokārtots ievērojams skaits minēto valsts pārbaudījumu – kopumā vairāk nekā 270 000. Piemēram, atbilstoši Valsts izglītības satura centra (VISC) datiem 2021. gadā nodrošināta 47 890 centralizēto eksāmenu darbu vērtēšana (1771 darba vērtēšana pamatizglītībā un 46 119 – vispārējā vidējā izglītībā). Izsniegts 1771 sertifikāts par vispārējo pamatizglītību un 16 958 sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību. 3720 personas kārtojušas valsts valodas prasmes pārbaudi, un 6044 personām atļauts kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

“Līdz Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas funkcionalitātes uzlabojumu ieviešanai bija vērojamas būtiskas atšķirības, kā tiek izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas katrā pārbaudījumu veidā. Līdz ar jauno Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu ir izstrādāts vienots risinājums, maksimāli salāgojot valsts pārbaudījumu procesus, kas ļaus sagatavot, kārtot un vērtēt valsts pārbaudījumus e-vidē, būtiski uzlabot un efektivizēt valsts pārbaudījumu organizēšanu un norisi, kā arī optimizēt gan laika resursus, gan izmaksas,” stāsta IZM Informācijas tehnoloģiju departamenta direktore Inguna Kampāne.

Paredzams, ka Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma ļaus palielināt e-pakalpojumu pieejamību valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, būtiski atvieglojot iespēju pieteikties pārbaudījumam, redzēt rezultātus, saņemt rezultātus apliecinošu dokumentu, iesniegt apelācijas, un trešajām pusēm pārbaudīt uzrādīto sertifikātu autentiskumu. Tāpat plānots būtiski uzlabot iepriekšējo gadu valsts pārbaudījumu pieejamību, kas ir svarīgi gan pedagogiem, gan izglītojamiem. Valsts valodas pārbaudījumu kārtotājiem būs pieejami uzdevumu paraugi un pašpārbaudes iespējas. Savukārt Latvijas Atvērto datu portālā tiks publicētas 12 atvērto, atkalizmantojamo datu kopas, tādējādi palielinot izglītības raksturojošo datu pieejamību.

Sistēmas ieviešana ļaus samazināt centralizēto eksāmenu veidlapu pavairošanas un piegādes, vērtēšanas un valsts valodas pārbaudījuma organizēšanas izmaksas, centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts pārbaudījumu uzdevumu noplūdes riskus un valsts pārbaudījumu vērtēšanai nepieciešamo laiku.

Savukārt pašvaldībām vienuviet būs pieejami dati par savu izglītības iestāžu izglītojamo vērtējumiem valsts pārbaudījumos. Tas atvieglos iespēju izvērtēt izglītības iestāžu sniegumu un identificēt tās iestādes, kurās būtu veicami pasākumi izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšanai.

Viens no svarīgākajiem ieguvumiem no digitāli organizētiem pārbaudījumiem ir tas, ka visos pārbaudījumu procesos tiks ievākti izmērāmi dati. Tas dos iespēju pilnveidot ne tikai pārbaudījumu sistēmas darbību, bet arī izglītības kvalitāti, turklāt analizējot datus iepriekšējās pieredzes kontekstā.

Lai 10 gadu periodā nodrošinātu pakāpenisku pāreju uz pārbaudījumu kārtošanu elektroniskā vidē un uzlabotu lietotāju spēju patstāvīgi darboties Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, veiksmīgi uzsākta funkcionalitātes iepazīšana, iesaistot izglītības iestādes eksperimentālajā ekspluatācijā. Norit gatavošanās pirmajiem centralizētajiem eksāmeniem, profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un valsts valodas pārbaudījumiem digitālā formātā 2023. gadā.

Lasīts 365 reizes Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 06 novembris 2022 07:43
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Viedokļi Valsts pārbaudījumu veikšana elektroniski ļaušot samazināt izmaksas