Viedokļi
Mihails Gorskis

Mihails Gorskis

Projekta vadītājs un zinātniskais redaktors

Mājas lapas adrese: www.kimijas-sk.lv E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Eiropas Komisijas (EK) kuluāros ir sagatavota regula, kas nosaka ugunsdzēšanas aparātu ražošanas un lietošanas pilnīgu aizliegumu. Regulu plānots ieviest no 2015. gada 1. aprīļa. Tātad mums vēl ir gads, lai pielāgotos un sagatavotos dzīvei jaunos apstākļos.

Zinātnes vēsturē ir daudz piemēru, kad ievērojami atklājumi tiek izdarīti it kā nejauši. Taču pētot katru šādu gadījumu, nākas atzīt, ka nekā nejauša tur nav un visa pamatā ir neatlaidīgs prāta un roku darbs. Jaunatklājums, par kuru pavēstīts zemāk, tika patentēts pirms nedēļas. Šodien, nu, ir pienācis laiks izstāstīt par vēl vienu sasniegumu, ko veikuši Daugavpils Universitātes organiskās sintēzes speciālisti kopā ar Latvijas Universitātes Mugurkaulnieku sistemātikas laboratorijas (MSL) pētniekiem.

Trešdiena, 24 jūnijs 2015 18:23

Konferenču rakstu krājumi 2000.-

Актуальные проблемы химического и экологического образования: Сборник научных трудов 63 Всероссийской научно-практической конференции химиков с международным участием, г. Санкт-Петербург, 14−16 апреля 2016 года. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. - 430 с. ISBN 978-5-8064-2255-3

6th Eurovatiety in Chemistry Education 2015: Chemistry Education for Responsible Citizenship and Employability. Extended abstracts. June, 30 - Yuly, 2, Tartu, Estonia. - Tartu, University of Tartu, 2015. - 92 p.

Актуальные проблемы химического и экологического образования: Сборник научных трудов 62 Всероссийской научно-практической конференции химиков с международным участием, г. Санкт-Петербург, 15−18 апреля 2015 года. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 430 с. ISBN 978–5–8064–2111-2

Инновации в естественнонаучном образовании: VIII Всероссийская (с международным участием) научно-методическая конференция. Красноярск, 12-13 ноября 2015 г. - Красноярск, Изд-во Красноярского гос. пед. университета им. В.П. Астафьева. - 204 с.   ISBN 978-5-85981-932-4

Инновации в образовании: Материалы региональной межвузовской учебно-методической конференции с международным участием, г. Краснодар, 2 апеля 2015 года. – Международный журнал экспериментального образования, 2015, № 4. ISSN 1996-3947

Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics. Research and Research Oriented Studies. Proceedings of the 23rd International Conference on Chemistry Education. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. - 256 p.    ISBN 978-80-7435-415-1 

Актуальные проблемы химического и экологического образования: Сборник научных трудов 61 Всероссийской научно-практической конференции химиков с международным участием, г. Санкт-Петербург, 16−19 апреля 2014 года / Издательство РГПУ им. А.И. Герцена. СПб: ООО «Копи-Р Групп», 2014. - 386 с. ISBN 978-5-905064-90-6.

Ķīmijas izglītība – 2011: Starptautiskas zinātniski metodiskas konferences rakstu krājums. Rīga, 2011. gada 14.–15. novembris. Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. – 304 lpp. ISBN 978-9984-45-421-4

10th European Conference on Research in Chemistry Education. Book of Abstracts. - Krakow: Pedagogical University of Krakow, 2010. - 328 p.    ISBN 978-83-7271-618-7 

Ķīmijas izglītība – 2010: Starptautiskas zinātniski metodiskas konferences rakstu krājums. Rīga, 2010. gada 4.–5. novembris. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010. – 184 lpp. ISBN 978-9984-49-177-6

Ķīmijas izglītība – 2009: Starptautiskas zinātniski metodiskas konferences rakstu krājums. Rīga, 2009. gada 6.–7. novembris. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. – 274 lpp. ISBN 978-9984-45-145-9

Ķīmijas izglītība – 2008: Starptautiskas zinātniski metodiskas konferences rakstu krājums. Rīga, 2008. gada 14.–15. novembris. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. – 194 lpp. ISBN 978-9984-45-031-5

Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education. - Prague: Charles University, 2007. - 342 p.    ISBN 978-80-86561-85-1

Ķīmijas izglītība skolā – 2007: Konferences rakstu krājums. Rīga, 2007. gada 20. septembris. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2007. – 127 lpp. ISBN 978-9984-82-4

Новые образовательные технологии в ВУЗе: сборник материалов четвёртой международной научно-методической конференции, 5-8 февраля 2007 г. - Екатеринбург: Уральский Государственный технический университет, 2007. - 424 с.

Ķīmijas izglītība skolā – 2006: Konferences rakstu krājums. Rīga, 2006. gada 5. oktobris. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2006. – 160 lpp. ISBN 9984-802-06-X

 

Apkopojis Mihails Gorskis

 

 

Sestdiena, 16 septembris 2017 13:42

Uzdevumu krājumi (citās valodās; 1990.-)

Chemistry Olimpiad Exams (1999-). ACS.

Лисицын А.З., Эйфман А.А. Очень нестандартные задачи по химии. Под редакцией В.В. Ерёмина. - Москва: МЦНМО, 2015. - 192 с.

Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 8 класс. - Москва: Вентана-Граф, 2012. - 128 с.

Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 9 класс. - Москва: Вентана-Граф, 2012. - 129 с.

Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 11 класс. - Москва: Вентана-Граф, 2012. - 240 с.

Хвалюк В.Н., Резяпкин В.И., Ельницкий А.П., Шарапа Е.И. Сборник задач по химии: учебное пособие для 9-го класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения. - Минск: Народная Асвета, 2012. - 159 с.

Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник по химии: 10 класс. - Москва: Вентана-Граф, 2011. - 144 с.

Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. 2-е изд., испр и доп. - Москва: РИА "Новая волна", 2011. - 214 с.

Отличник ЕГЭ. Химия. Решение сложных задач. Под ред. А.А. Кавериной. - Москва: Интеллект-Центр, 2010. - 200 с.

Литвинова Т.Н., Мельникова Е.Д., Соловьёва М.В., Ажипа Л.Т., Выскубова Н.К. Химия в задачах для поступающих в ВУЗы. - Москва: ОНИКС, 2009. - 832 с.

Вступительные экзамены и олимпиады по химии в Московском университете: 2007. Под общей редакцией проф. Н.Е. Кузьменко и проф. В.И. Теренина. - Москва: Издательство Московского университета, 2008. - 106 с.

Лебедева М.И., Анкудимова И.А. Сборник задач и упражнений по химии. Издание 2-е. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. - 188 с.

Слета Л.А., Черный А.В., Холин Ю.В. 1001 задача по химии с ответами, указаниями, решениями. - Москва: Илекса, 2005. - 368 с.

Демидов В.А. Нестандартные задачи по химии. 9-11 классы. - Москва: Первое сентября, 2004. - 73 с.

Михайлов В.А. Сборник химических задач по ТРИЗ. - Чебоксары: ЧувГУ, 2004. - 54 с.

Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В. Сборник задач по химии с решениями. 8-11 классы. - Москва: ОНИКС 21 век, 2003. - 640 с.

Слета Л.А., Холин Ю.В. 2002 задачи по химии для выпускников и абитуриентов. - Харьков: Фолио, 2003. - 689 с. 

Химия: Пособие-репетитор для поступающих в ВУЗы. Под ред. доц. А.С. Егорова. Издание пятое. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 768 с. 

Вивюрский В.Я. Вопросы, упражнения и задачи по органической химии с ответами и решениями: 10-11 кл. - Москва: ВЛАДОС, 2002. - 688 с. 

Лебедева М.И., Анкудимова И.А. Сборник задач и упражнений по химии с решением типовых и усложнённых задач. - Москва: Машиностроение-1, 2002. - 166 с.

Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для поступающих в ВУЗы. 4-е издание, исправленное и дополненное. - Москва: Новая волна, 2002. - 278 с.

Кузьменко Н.Е., Ерёмин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и поступающих в ВУЗы. - Москва: Дрофа, 1999. - 560 с.

Николаенко В.К. Сборник задач по химии повышенной трудности: Учебное пособие для средних учебных заведений. - Москва: РОСТ, МИРОС, 1996. - 192 с.

 

 

Горюнова М.А., Семенова Т.В., Солоневичева М.Н. Интерактивные доски и их использование в учебном процессе. - Санкт-Петербург: БВХ-Петербург, 2013. - 336 с.

Назарова Т.С. Кабинет химии в школе. - Москва: Вентана-Граф, 2011. - 288 с.

Бурцева О.И., Гурова А.В. Кабинет химии. Основная документация и организация работы. - Москва: Экзамен, 2008. - 222 с.

Давыдов В.Н., Злотников Э.Г. Техника безопасности при работах по химии. - Санкт-Петербург-Москва: САГА-ФОРУМ, 2008. - 111 с.

Игнатьева С.Ю. Организация деятельности кабинета химии в общеобразовательном учреждении. - Волгоград: Корифей, 2007. - 128 с.

Гайдукова Б.М., Харитонов С.В. Техника и технология лабораторных работ. - Москва: ACADEMIA, 2006. - 128 с.

Буглай Л.Н. Наш химический кабинет. Книга для учителя. - Минск: Народная асвета, 1984. - 64 с.

Назарова Т.С., Грабецкий А.А., Алексинский В.Н. Организация работы лаборанта в школьном кабинете химии. - Москва: Просвещение, 1984. - 160 с.

Чертков И.Н., Черняк И.А., Колударов Ю.А. Самодельные демонстрационные приборы по химии. Издание 2-е, переработанное. - Москва: Просвещение, 1976. - 142 с.

Грабецкий А.А., Назарова Т.С. Кабинет химии. Пособие для учителей. - Москва: Просвещение, 1974. - 176 с.

Чертков И.Н., Черняк И.А. Самодельные демонстрационные приборы по химии. - Москва: Просвещение, 1968. - 92 с.

Дубынин Л.А. Химический кабинет средней школы. - Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1962. - 255 с.

Дубынин Л.А. Химический кабинет средней школы. - Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1955. - 163 с.

Гостев М.М. Самодельные приборы и пособия по химии. - Москва: Издательство Акадении педагогических наук РСФСР, 1950. - 283 с.

Дубынин Л.А. Руководство для школьных лаборантов по химии. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1950 - 134. с.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Жилин Д. М. Химический эксперимент в зарубежных школах. Естественнонаучное образование: химический эксперимент в высшей и средней школе. – Москва: Издательство Московского университета, 2020. – С. 200-216.

McCarthy J., White T. Leaving Certificate. Chemistry Experiment Book. 2nd edition. - Dublin: The Educational Company of Ireland, 2011. - 2012 p.  

Субботина Н.А., Алёшин В.А., Знаменков К.О. Демонстрационные опыты по неорганической химии. - Москва: Академия, 2008. - 288 с.

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, неорганической и органической химии. Учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. - Москва: Академия, 2007. - 256 с.

Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент в школе. 10 класс. - Москва: Дрофа, 2005. - 208 с.

Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе. 8 класс. - Москва: Дрофа, 2005. - 304 с.

Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю., Рукк Н.С., Савинкина Е.В. Демонстрационные опыты по общей и неорганической химии. - Москва: ВЛАДОС, 2003. - 336 с.

Цветков Л.А. Эксперимент по органической химии в средней школе: Методика и техника. Пособие для учителей. Издание пятое, переработанное и дополненное. - Москва: Школьная Пресса, 2000. - 192 с.

Оржековский П.А., Давыдов В.Н., Титов Н.А. Экспериментальные творческие задачи по неорганической химии. - Москва: АРКТИ, 1998. - 48 с.

Сурин Ю.В. Методика проведения проблемных опытов по химии. Развивающий эксперимент. - Москва: Школа-Пресс, 1998. - 144 с.

Чертков И.Н., Жуков П.Н. Химический эксперимент с малыми количествами реактивов. Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 1989. - 191 с.

Назарова Т.С., Грабецкий А.А., Лаврова В.Н. Химический эксперимент в школе. - Москва: Просвещение, 1987. - 240 с.

Иванова М.А., Кононова М.А. Химический демонстрационный эксперимент. Издание второе, исправленное и дополненное. - Москва: Высшая школа, 1984. - 208 с.

Хомченко Г.П., Платонов Ф.П., Чертков И.Н. Демонстрационный эксперимент по химии. - Москва: Просвещение, 1978. - 205 с.

Балаев И.И. Домашний эксперимент по химии. Пособие для учителей. - Москва: Просвещение, 1977. - 127 с.

Плетнер Ю.В., Полосин В.С. Практикум по методике обучения химии. Издание 4-е, переработанное. - Москва: Просвещение, 1977. - 207 с.

Спицын В.И., Субботина Н.А., Санталова Н.А. Руководство к лекционным демонстрациям по неорганической химии. - Москва: Издательство Московского университета, 1977. - 194 с.

Платонов Ф.П. Лекционные опыты и демонстрации по общей и неорганической химии. - Москва: Высшая школа, 1976. - 327 с.

Алимарин И.П., Фадеева В.И., Дорохова Е.Н. Демонстрационный эксперимент по общему курсу аналитической химии. - Москва: Химия, 1974. - 288 с.

Мордашов С.Р., Покровский А.А., Павлова Н.А. Демонстрации к лекциям по биологической химии. 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва: Высшая школа, 1973. - 192 с.

Химия. Лабораторный практикум для средней школы. Под ред. М.Е. Дяткиной. - Москва: Мир, 1973. - 431 с.

Чертков И.Н. Эксперимент по полимерам в средней школе. - Москва: Просвещение, 1971. - 119 с.

Иванова М.А., Кононова М.А. Химический демонстрационный эксперимент. - Москва: Высшая школа, 1969. - 248 с.

Товбин М.В., Рустямова Е.В. Лекционные демонстрации к курсу коллоидной химии. Киев: Издательство Киевского университета, 1967. - 148 с.

Цветков Л.А. Эксперимент по органической химии в средней школе. Пособие для учителей. Издание четвертое, дополненное. - Москва: Просвещение, 1966. - 296 с.

Афанасьев М.А., Агаханянц В.А., Королев Д.П., Тулякова Г.М. Количественные опыты по химии. - Москва: Просвещение, 1964. - 183 с.

Парменов К.Я. Опыты по химии с электрическим током. - Москва: Учпедгиз, 1962. - 178 с.

Фоулз Г. Лекционные опыты по химии. Пособие для учителей. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1962. - 588 с.

Глориозов П.А. Формирование умений и навыков в процессе обучения химии. - Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1959. - 87 с.   Полный текст книги

Парменов К.Я. Химический эксперимент в средней школе. - Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1959. - 360 с.

Полосин В.С. Школьный эксперимент по неорганической химии. Пособие для учителей. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1959. - 303 с.

Цветков Л.А. Эксперимент по органической химии в средней школе. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1959. - 278 с.

Грабецкий А.А. Опыты по химии в связи с ознакомлением учащихся с научными основами химических производств. - Москва: Издательство академии педагогических наук РСФСР, 1957. - 215 с.

Парменов К.Я. Демонстрационный химический эксперимент. Общие вопросы методики. Издание 2-е, дополненное. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1957. - 128 с.

Васильев С.В. Химические опыты с применением электрического тока. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1956. - 111 с.

Парменов К.Я., Сафонова И.Н., Тетерин М.Л. Экспериментальные работы учащихся по химии. - Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1952. - 147 с.

Вайнштейн Б.М., Глориозов П.А., Егоркин В.Ф., Иванов А.С., Ковицкая Е.М., Морозова А.Н., Цветков Л.А. Практические занятия по химии. Руководство для учащихся средней школы. Под ред. Л.М. Сморгонского. Издание 3-е. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1949. - 79 с.

Верховский В.Н. Техника и методика химического эксперимента в школе. Том II. Издание четвертое, переработанное и дополненное. - Ленинград: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1949. - 487 с. 

Верховский В.Н. Техника и методика химического эксперимента в школе. Том I. Издание четвертое, переработанное и дополненное. - Ленинград: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1947. - 526 с. 

Райков Б.Е. Организация практических занятий по неживой природе. Книга для преподавателя. Петроград: Сеятель, 1923. - 116 с.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Piektdiena, 25 jūlijs 2014 16:22

Metodiskā literatūra (citās valodās; 1980.-)

PISA for Development Assessment and Analytical Framework: Reading, Mathematics ard Sciencies. - Paris: OECD Publishing, 2017. - 180 p.

Боровских А.В.  Истина против закона. - 18 с.

Пак М.С. Теория и методика обучения химии. Издание второе, исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 368 с.

Ахромушкина И.М., Валуева Т.Н. Методика обучения химии: Учебно-методическое пособие. – Москва: Директ-Медиа, 2016. – 192 с.

Минченков Е.Е.  Практическая дидактика в преподавании естественнонаучных дисциплин. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 496 с.

Минченков Е.Е. Общая методика преподавания химии: Электронное издание. - Москва: Лаборатория знаний, 2015. - 597 с. 

Пак М. С. Теория и методика обучения химии.Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2015. - 306 с.

Пак М.С. Дидактика химии: становление и развитие. - Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2015. - 97 с.

Матвеева Э.Ф. Методика преподавания химии (инновационный курс): Учебно-методическое пособие. - Астрахань: Астраханский Государственный университет, 2014. - 208 с.

Михалева Т.Г., Стрельникова Е.Н. Разработка педагогических тестов по химии. - Москва: ВАКО, 2013. - 176 с.

Пак М.С., Бондаренко Д.К. Дидактический материал в обучении химии: Научно-методическое пособие. - Санкт-Петербург: Издательство "Осипова", 2013. - 45 с.

Васильева П.Д. Методика преподавания химии: Учебное пособие. - Элиста: Калмыцкий Государственный университет, 2012. - 102 с.

Логвина И., Рождественская Л.  Инструменты форматирующего оценивания в деятельности учителя-предметника. - Нарва: Narva kolledž, 2012. - 50 с.

Barke H.-D., Harsch G., Schmid S. Essentials of Chemisal Education. - Berlin: Springer, 2012. - 326 p.

Пак М.С. Дидактика химии. Издание 2-е. - Санкт-Петербург: Трио, 2012. - 456 с.

Космодемьянская С.С., Гильманшина С.И. Методика обучения химии. - Казань, 2011. - 136 с.

Теория и методика обучения химии. Под ред. О.С. Габриеляна. - Москва: Академия, 2009. - 384 с.

Дендебер С.В., Ключникова О.В. Современные технологии в процессе преподавания химии: развивающее обучение, проблемное обучение, проектное обучение, кооперация в обучении, компьютерные технологии. 2-е издание. - Москва: 5 за знания, 2008. - 112 с.

Иванова Р.Г., Городилова Н.А., Добротин Д.Ю., Журин А.А., Зуева М.В., Каверина А.А., Корощенко А.С., Лаврова В.Н., Минченков Е.Е., Оржековский П.А. Общая методика обучения химии в школе. - Москва: Дрофа, 2008. - 319 с.

Капустина А.А. Методика преподавания химии: Курс лекций. - Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2007. - 109 с. 

Rocard M., Csermely P., Jorde D., Lenzen D., Walberg-Henriksson H., Hemmo V. Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. – Brussels: European Comission, 2007. – 29 p.

Беспалов П.И., Боровских Т.А., Трухина М.Д., Чернобельская Г.М. Практикум по методике обучения химии в средней школе. - Москва: Дрофа, 2007. - 222 с.

Тяглова Е.В. Исследовательская деятельность учащихся по химии: Методическое пособие. 2-е издание, стереотипное. - Москва: Глобус, 2007. - 224 с.

Штремплер Г.И., Пичугина Г.А. Дидактические игры при обучении химии. 2-е издание, стереотипное. - Москва: Дрофа, 2005. - 93 с.

Пак М.С. Дидактика химии. - Москва: Владос, 2004. - 315 с.

Пак М.С. Основы дидактики химии. - Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. - 307 с.

Пак М.С., Некрасова Г.В. Тренажер по дидактике химии. - Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. - 224 с.

Васильева П.Д., Кузнецова Н.Е. Обучение химии. Модернизация общего образования. Санкт-Петербург: КАРО, 2003. - 128 с.

Герус С.А. Теория и практика рационализации процесса обучения химии в средней школе. - Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. - 160 с.

Пак М.С., Толетова М.К. Тестирование в управлении качеством химического образования. - Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. - 113 с.

Телешов С.В. От истоков до устья. Материалы для истории научной и прикладной деятельности по методике обучения химии в России в средней и высшей школах (1940-2000). Часть 2. - Санкт-Петербург: Санкт-Перербургский Государственный университет педагогического мастерства, 2002. - 267 с.

Титова И.М. Обучение химии. Психолого-методический подход. - Санкт-Петербург: КАРО, 2002. - 204 с.

Пак М.С. Алгоритмика при изучении химии. - Москва: ВЛАДОС, 2000. - 112 с.

Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - Москва: ВЛАДОС, 2000 - 336 с.  Развернутое содержание учебника

Шаталов М.А. Межпредметные связи в курсе химии средней школы. - Южно-Сахалинск: Сахалинский Государственный университет, 2000. - 76 с.

Зайцев О.С. Методика обучения химии. Теоретический и прикладной аспекты. Учебник для студентов высших учебных заведений. - Москва: ВЛАДОС, 1999. - 384 с.

Оржековский П.А. Формирование у учащихся опыта творческой деятельности при обучении химии. - Москва, 1997. - 121 с.

Юлиус Ф. Мир веществ и обучение химии. - Москва: Парсифаль, 1995. - 112 с.

Горский М.В. Обучение основам общей химии. Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 1991. - 95 с.

Чертков И.Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии. Пособие для учителя. 2-е издание, переработанное. - Москва: Просвещение, 1991. - 191 с.

Дрижун И.Л. Технические средства обучения в химии. Учебное пособие для вузов. - Москва: Высшая школа, 1989. - 175 с.

Зуева М.В., Иванова Б.В. Совершенствование организации учебной деятельности школьников на уроках химии. - Москва: Просвещение, 1989. - 160 с.

Кузнецова Н.Е. Формирование систем понятий при обучении химии. - Москва: Просвещение, 1989. - 144 с.

Грабецкий А.А., Зазнобина Л.С., Назарова Т.С. Использование средств обучения на уроках химии. - Москва: Просвещение, 1988. - 160 с.

Гузик Н.П. Обучение органической химии. Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 1988. - 224 с.

Зуева М.В. Обучение учащихся применению знаний по химии. Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 1987. - 144 с.

Князева Р.Н. Преподавание химии в малокомплектной школе. Пособие для учителя. - Москва, Просвещение, 1987. - 192 с.

Чернобельская Г.М. Основы методики обучения химии. Учебник для студентов высших учебных заведений. - Москва: Просвещение, 1987. - 256 с.

Жуков П.Н., Зуева М.В., Иванова Р.Г., Кошелева Е.А., Минченков Е.Е., Рысс В.Л., Савич Т.З., Смирнова Т.В., Чертков И.Н., Ярославцева Т.С. Совершенствование обучения химии в 7-8 классах средней школы. - Москва: Просвещение, 1985. - 192 с.

Кузнецова Н.Е., Гаркунов В.П., Ерыгин Д.П., Дрижун И.Л., Раннимова Т.Н., Злотников Э.Г., Дьякович С.В., Андросова В.Г., Андриенко А.Л. Методика преподавания химии. Учебник для студентов высших учебных заведений. - Москва: Просвещение, 1984. - 415 с.

Цветков Л.А. Преподавание органической химии в средней школе. Пособие для учителя. Издание третье, переработанное. - Москва: Просвещение, 1984. - 256 с.

Черемухина Т.В., Большакова Л.П., Гаученова М.А., Ерыгин Д.П., Иванова Б.В., Каталевская А.В., Рудзитис Г.Е., Сорокина Н.К., Сухов В.П., Сушко В.И., Фельдман Ф.Г. Индивидуальная работа с учащимися по химии. - Москва: Просвещение, 1984. - 127 с.

Иванова Р.Г., Черкасова А.М. Изучение химии в 7-8 классах. Издание 2-е, доработанное. Пособие для учителей. - Москва: Просвещение, 1982. - 224 с.

Гузик Н.П. Учить учиться. - Москва: Педагогика, 1981. - 88 с.

Зуева М.В., Зазнобина Л.С., Штулифкер В.А. Методика преподавания химии в средних специальных учебных заведениях. - Москва: Высшая школа, 1981. - 191 с.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Piektdiena, 25 jūlijs 2014 16:19

Metodiskā literatūra (citās valodās; -1980.)

Кирюшкин Д.М., Полосин В.С., Сорокина Н.К., Черемухина Т.В., Иванова Б.В. Методика обучения неорганической химии в вечерней школе. Пособие для учителей. - Москва: Просвещение, 1975. - 304 с.

Преподавание химии по новой программе в средней школе. Из опыта работы учителей. Сост. А.Х. Гусаков. - Москва: Просвещение, 1974. - 280 с.

Шелинский Г.И. Изучение основ энергетики химических реакций. - Москва: Просвещение, 1974. - 143 с.

Цветков Л.А. Преподавание органической химии в 10 классе. Пособие для учителей. Издание 2-е, переработанное. - Москва: Просвещение, 1973. - 287 с.

Чертков И.Н. Изучение строения и свойств органических веществ. Методическое пособие для учителей. - Москва: Просвещение, 1972. - 190 с.

Кирюшкин Д.М., Полосин В.С. Методика обучения химии. Утвержден Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для педагогических институтов. - Москва: Просвещение, 1970. - 495 с.     Полный текст книги

Ходаков Ю.В., Эпштейн Д.А., Глориозов П.А., Дризовская Т.М., Клещева Е.П., Савич Т.З. Преподавание химии в 7 и 8 классах. Методическое пособие для учителей. - Москва: Просвещение, 1969. - 318 с.

Кирюшкин Д.М. Методы обучения химии в средней школе. Пособие для учителей. - Москва: Просвещение, 1968. - 140 с.

Глориозов П.А., Клещева Е.П., Коробейникова Л.А., Савич Т.З. Методика обучения химии в восьмилетней школе. - Москва: Просвещение, 1966. - 231 с.

Дризовская Т.М. Методика обучения химии в IX классе. Периодический закон Д.И. Менделеева, строение вещества, растворы. Пособие для учителей. - Москва: Просвещение, 1965. - 222 с.

Шелинский Г.И., Смирнов А.Д. Методика обучения химии в восьмилетней школе. - Москва: Просвещение, 1965. - 295 с.

Фельдт В.В. Рисунок в преподавании химии. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1963. - 139 с.

Шаповаленко С.Г. Методика обучения химии в восьмилетней и средней школе. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1963. - 668 с.

Глориозов П.А., Клещева Е.П., Коробейникова Л.А., Савич Т.З. Методика преподавания химии в восьмилетней школе (VIII класс). - Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1962. - 151 с.

Глориозов П.А. Формирование умений и навыков в процессе обучения химии. - Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1959. - 87 с.   Полный текст книги

Преподавание химии в школе. Под ред. Л.А. Цветкова. - Москва: Издательство Академии педагогисемких наук ЗСФСР. - 192 с.

Глориозов П.А. Уроки химии в VIII-X классах средней школы. Пособие для учителей. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1958. - 363 с.

Глориозов П.А. Преподавание химии в VII классе. - Москва: Академия педагогических наук РСФСР, 1957. - 143 с.

Борисов И.Н. Методика преподавания химии. - Москва: Учпедгиз, 1956. - 462 с.    Полный текст книги

Васильев С.В. Химические опыты с применением электрического тока. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1956. - 111 с.

Кирюшкин Д.М. Методика преподавания химии. Пособие для учителей. - Москва: Учпедгиз, 1952. - 544 с.

Шаповаленко С.Г., Глориозов П.А. Методика преподавания химии в семилетней школе. - Москва-Ленинград: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1948. - 296 с.

Парменов К.Я. Опыт работы учителя химии Л.А. Дубынина. - Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Наркомпроса РСФСР, 1940. - 68 с.

Верховский В.Н., Гольдфарб Я.Л., Сморгонский Л.М. Методика преподавания химии в средней школе. - Москва-Ленинград: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1934. - 376 с.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Viedokļi Mihails Gorskis